Baanverbetering

Afgesproken werd in januari 2011 (dat was in 2009 ook al ongeveer afgesproken...) dat Jos, Jan en Ab beginnen met het baan-project. Omdat er geen vaste doordeweekse dag kan worden gevonden zullen Jos en Jan eerst o.a. bekijken hoe Jan effectief kan worden ingezet om details gereed te maken. Dat scheelt ook reistijd voor Jan. Ben bracht een prototype mee van de busopsluiting voor de bovenleiding. De busjes moeten 14 mm hoog worden, volstrekt haaks aan de onderzijde en schuin aan de bovenzijde.

Ab was net uit zijn tijdelijke winterslaap toen Jos maandag 24 januari om kwart voor tien belde of het schikte om te beginnen aan het baanwerk. Als je net uit een winterslaap komt, kun je geen nee zeggen (dat is bekend, wel eens een beer nee horen zeggen?) zodat we om half elf, na een kop koffie, begonnen te zoeken naar de stationsbakken. Om diverse redenen hebben we besloten te beginnen met de stationsbakken. Niet alleen is het station, indien opgesteld, het logische middelpunt van de aandacht, maar ook begonnen daar wat probleempjes te ontstaan of erger te worden. De golvende perronoverkapping maakt vrijwel elke foto ervan tot een mislukking en ook de kier bij het station werd steeds groter en de huizenrij boog steeds krommer. Vanochtend hebben Jos en Ab de beide gebouwen losgehaald en aan een inspectie onderworpen. Het perron krijgt een stevige overkapping van 0,5mm dik aluminium. Bij het station zijn de meeste deuren aan een revisie toe: de verf is verbleekt. We hebben ook een spiegel achter het gebouw neergezet en het resultaat was zo mooi dat we besloten de huidige huizenrij op-foto (intussen kromgebogen en aan vervanging toe) door een kunststof spiegel te vervangen. Die achterkant is te mooi om altijd verstopt te blijven en beter laat dan nooit. We denken dat door de genoemde aanpassingen het station weer jarenlang een blikvanger kan blijven, en ook op foto's beter houdt.
Daarnaast werd gekeken naar wat er verder nodig is. We hebben o.a. ook lang gepraat over het punt m.b.t. de afstand tussen de bovenleidingspalen. Op grond van het volgende, hebben Jos en Ab besloten niets aan de huidige filosofie te veranderen, d.w.z. palen toch midden op de module, niet op de rand omdat:
1 Er wordt uitgegaan van het minimaal benodigde aantal gaatjes. In een normale module maar 4 sets gaatjes, in het alternatief 5, waarbij dan dus a l t ij d sprake is van ongelijke afstanden als je afwijkt van de standaard. Dat komt omdat je de palen nooit precies op de grens kunt zetten, maar minstens 2 of 3 cm van de rand af.
2 Het is inderdaad nogal arbitrair waar je de paaltjes neer zet. In de huidige situatie zitten de gaatjes op een 90-graden module zo, dat een recht gespannen draad altijd op de rails blijft, en dat geldt voor alle andere bochtmodules net zo. Hoe kleiner de module, hoe groter dan de kans dat de afwijking groot wordt. In een grensgeval zal immers altijd besloten worden tot een paaltje meer en dus kortere afstanden, maar dat wordt in het andere geval niet anders.
3 Op de huidige manier staan er misschien wel iets meer paaltjes dan perse nodig, maar nooit minder dan nodig. Maar een voordeel is dat je altijd alle gaatjes gebruikt en dat je daar niet verder over hoeft na te denken. In het alternatief zouden we bij elke opstelling na moeten gaan denken. Als je je herinnert hoe lang het geduurd heeft voordat palen altijd trekkend werden opgesteld, moet je daar niet aan beginnen. En dat was nog een makkelijk probleem...
4 Er zijn inderdaad uitzonderingssituaties, maar die worden er naar ons idee niet systematisch beter van als we het alternatieve systeem zouden volgen: het blijven immers uitzonderingen met afwijkende afstanden. Soms wat groter en soms wat kleiner.
O.i. resteert dan de systematische afwijking die je in punt 1 extra introduceert en de extra foutenkans in punt 3. Conclusie: we veranderen de systematiek dus niet.

Eind 2011 was het station bijna klaar.
Gelukkig was het voor de tentoonstelling in Goes, februari 2012, helemaal klaar.

In 2012 zijn een groot aantal modules bijgewerkt en zijn overal bovenleidingsvoetjes ingebracht.

In 2015 is het intussen weer nodig hier en daar wat groen bij te werken.